Експозиция и изложби

В „Етър“-а човек ходи по калдъръмени улички, вижда покрити с каменни плочи покриви на къщи, дървени чардаци, съоръжения, задвижвани от вода. Този единствен по рода си музей в България представя живота на българите от региона на Централна Стара планина през XVІІІ и ХІХ век.
Шарланджийска работилница, XIX в., Габрово