Документи

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ пази духа на България! Тук традициите са пренесени през времето и пространството, за да бъдат споделени с поколенията и преживяни от посетителите.

Правилник за устройството и дейността · Вътрешни правила за работа в епидемична обстановка · Комуникационна стратегия · Отчети за дейността · Финансови отчети · Годишни бюджети · Статути на събития ·
Правилник за устройството и дейността
Правилник за устройството и дейността на Регионален етнографски музей на открито „Етър“—град Габрово приет с решение 22 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет—Габрово.

Правилник за устройството и дейността на РЕМО „Етър“ (PDF, 4.5MB)
* * *
Вътрешни правила за работа в епидемична обстановка
* * *
Комуникационна стратегия
Комуникационна стратегия на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ отнасяща се до начините по които се осъществяват комуникациите, които обезпечават дейността на институцията.

Комуникационна стратегия на РЕМО „Етър“ (ZIP, 1.2 MB)
* * *
Отчети за дейността
* * *
Финансови отчети
Финансови отчети за дейността на Регионален етнографски музей на открито „Етър“:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г. (PDF, 3.3 MB)
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. (PDF, 2.1 MB)
Отчет за приходите и разходите за 2018 г. (PDF, 1.6 MB)
Баланс за 2018 г. (PDF, 1.5 MB)
Отчет за приходи и разходи за 2019 г. (PDF, 1.47 MB)
Баланс за 2019 г. (PDF, 1.3 MB)
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. (PDF, 3.3 MB)
Отчет за приходи и разходи на бюджета за 2020 г. (PDF, 3.85 MB)
Баланс за 2020 г. (PDF, 1.14)
Отчет за приходи и разходи за 2021 г. (PDF, 0.704 МB)
Баланс за 2021 г. (PDF, 1.14 MB)
Счетоводна политика за 2021 г. (PDF, 0.598 MB)
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2022 г. (PDF, 1 MB)
Отчет за приходите и разходите за 2022 г. (PDF, 1 MB)
Баланс за 2022 г. (PDF, 1 MB)
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2023 г. (PDF, 1 MB)
Отчет за приходите и разходите за 2023 г. (PDF, 0.650 MB)
Баланс за 2023 г. (PDF, 0.700 MB)
Счетоводна политика за 2023 г. (PDF, 0.598 MB)
* * *
Годишни бюджети
Годишни бюджети на Регионален етнографски музей на открито „Етър“:

Бюджет за 2018 г. (ZIP, 3.9 MB)
Бюджет за 2019 г. (ZIP, 3.6 MB)
Бюджет за 2020 г. (ZIP, 14.3 MB)
Бюджет за 2022 г. (PDF, 2.69 MB)
Бюджет за 2023 г. (PDF, 2.87 MB)
Бюджет за 2024 г. (PDF, 11,5 MБ)

* * *
Статути на събития
* * *