Документи

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ пази духа на България! Тук традициите са пренесени през времето и пространството, за да бъдат споделени с поколенията и преживяни от посетителите.

Правилник за устройството и дейността · Вътрешни правила за работа в епидемична обстановка · Комуникационна стратегия · Отчети за дейността · Финансови отчети · Годишни бюджети · Статути на събития ·
Правилник за устройството и дейността
Правилник за устройството и дейността на Регионален етнографски музей на открито „Етър“—град Габрово приет с решение 22 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет—Габрово.

Правилник за устройството и дейността на РЕМО „Етър“ (PDF, 4.5MB)
* * *
Вътрешни правила за работа в епидемична обстановка
* * *
Комуникационна стратегия
Комуникационна стратегия на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ отнасяща се до начините по които се осъществяват комуникациите, които обезпечават дейността на институцията.

Комуникационна стратегия на РЕМО „Етър“ (ZIP, 1.2 MB)
* * *
Отчети за дейността
Отчети за дейността на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ обобщаващи акцентите в работата на институцията:

Кратък отчет за дейността на ЕМО „Етър“ през 2017 г. (PDF, 139 KB)
Кратък отчет за дейността на ЕМО „Етър“ през 2018 г. (PDF, 701 KB)
Кратък отчет за дейността на РЕМО „Етър“ през 2019 г.(PDF, 280 KB)
* * *
Финансови отчети
* * *
Годишни бюджети
Годишни бюджети на Регионален етнографски музей на открито „Етър“:

Бюджет за 2018 г. (ZIP, 3.9 MB)
Бюджет за 2019 г. (ZIP, 3.6 MB)
Бюджет за 2020 г. (ZIP, 14.3 MB)
Бюджет за 2022 г. (2.69 MB)
* * *
Статути на събития
* * *