ИЗЛОЖБИ

Попаднеш ли в музея, можеш да надникнеш в един различен свят—очарователен и примамващо автентичен—това е светът на възрожденските българи. Тук миналото е пренесено през времето и пространството, за да бъде споделено с поколенията и преживяно от посетителите.

Актуални изложби · Предстоящи изложби
Изложба „Вратата на спомените“, март 2018 г.
Там, където думите са излишни… — музикални инструменти и вещи на известни български музикални творци
октомври 2018 – февруари 2019
Изложбата „Там, където думите са излишни" проследява зараждането на музикалното дело и неговото развитие след Освобождението в тези три града. Представени са различни музикални инструменти—духови, струнни, български народни инструменти, детски свирки със причудливи животински форми, които са любими играчки на децата не само в миналото. Особено място в изложбата заемат инструменти и вещи на известни български музикални дейци, сред които Панчо Владигеров, Андрей Стоянов, Тодор Колев, Люба Велич, проф. Лилия Гюлева, Никола Ченгелиев и др. Експонирана е и цигулката на Васил Коларов. Изложбата „Там, където думите са излишни" се реализира съвместно от Регионален исторически музей Шумен, Етнографски музей на открито „Етър" и Исторически музей Попово. Откриването е на 9 октомври 2018 от 13:30 часа в Голямата изложбена зала.
* * *
Предстоящи изложби
Голяма изложбена зала
Изложбени зали над Дърворезбарска работилница
Изложбена зала над Шарланджийска работилница
Голяма изложбена зала
Голяма изложбена зала
* * *