Изложби

Музей „Етър“ разполага с четири изложбени зали в закрити пространства. На първия етаж от Кръстникколчов хан се намира Голямата изложбена зала, останалите—на вторите етажи от къщи на Занаятчийската чаршия. Български и чуждестранни автори и организации избират тези пространства, за да представят творбите си.

Актуални изложби · Архив изложби · Новини за изложбите
Изложба „Вратата на спомените“, март 2018 г.
Дарени предмети, споделени истории
Изложбена зала 2
Дарителството е морален дълг и начин за себеизява на българина. Дарителството „на ползу роду" е живо и до днес. Въпреки обществените сътресения и житейските проблеми, много запазили възрожденския дух българи, предават кътани десетилетия свои и на предците си вещи, на съвременните пазители на паметта—музеите, библиотеките, архивите.

За периода 2021—май 2022 г. РЕМО „Етър" има над 50 дарители от почти цяла България. Постъпили в музейния фонд за този срок са 860 бр. предмети като голяма част от тях са движими културни ценности. В настоящата изложба са представени тематично избрани предмети от постъпилите през гореспоменатия периода.

Музей „Етър" изказва своята благодарност на всички дарители, допринасящи за обогатяване на фонда на институцията.
* * *
Вратата на спомените
Изложбена зала 2

Изложбата се състои от две подтеми.

Първата представя вратата като значима част от сакралното пространство, свързана със символиката на границата. В обредната култура тя е обект на предпазни магически действия, обхващащи значими моменти от семейния живот (раждане, сватба, смърт).

Втората подтема разказва историята на сокайното забраждане – съставни части и елементи, видовете шевици и накити, неговата употреба в традиционната празнична култура.
* * *
Рисунки от детски пленери
Изложбена зала 3

Изложбата представя рисунки на деца, участвали в детски пленери, провеждани на територията на музея в периода 2004–2006 година.

При създаването на творбите са използвани различни техники на рисуване: акварел, темпера, пастел, графика, смесена техника. На картините са изобразени отделни обекти в музей „Етър" (Воденица долапкиня, Гайтанджийска одая, Часовникова кула, Сакова къща) и пейзажни изгледи към Занаятчийската чаршия. Експонирани са 10 рисунки на деца от различни школи в страната.
* * *
Нарисувана вода
Изложбена зала 3

Изложбата представя картини от пленери, провеждани през годините на територията на музея. Темата, която обединява всички произведения е водата.
* * *
Новини