Изложби

Музеят „Етър“ разполага с четири изложбени зали в закрити пространства. На първия етаж от Кръстникколчов хан се намира Голямата изложбена зала, останалите—на вторите етажи от къщи на Занаятчийската чаршия. Български и чуждестранни автори и организации избират тези пространства, за да представят творбите си.


Актуални изложби · Предстоящи изложби
Изложба „Вратата на спомените“, март 2018 г.
Там, където думите са излишни… — музикални инструменти и вещи на известни български музикални творци
октомври 2018 – юни 2019
Изложбата „Там, където думите са излишни“ проследява зараждането на музикалното дело и неговото развитие след Освобождението в тези три града. Представени са различни музикални инструменти—духови, струнни, български народни инструменти, детски свирки със причудливи животински форми, които са любими играчки на децата не само в миналото. Особено място в изложбата заемат инструменти и вещи на известни български музикални дейци, сред които Панчо Владигеров, Андрей Стоянов, Тодор Колев, Люба Велич, проф. Лилия Гюлева, Никола Ченгелиев и др. Експонирана е и цигулката на Васил Коларов. Изложбата „Там, където думите са излишни“ се реализира съвместно от Регионален исторически музей Шумен, Етнографски музей на открито „Етър“ и Исторически музей Попово. Откриването е на 9 октомври 2018 от 13:30 часа в Голямата изложбена зала.
* * *
Предстоящи изложби
Изложбена зала над Хлопкарската работилница
Изложбени зали над Дърворезбарска работилница
Изложбена зала над Хлопкарската работилница
Голяма изложбена зала

Голяма изложбена зала
Голяма изложбена зала
* * *