Дни на сватбената обредност, 2017 г.
Януари
Февруари
Март
Април
През 2022 г. събитието се провежда под мотото Ръцете ни в синхрон.
Май
пред храм Свето Богоявление
До Книгопродавницата
В Балканската мандра
Експозиция Селскостопански инвентар
пред храм Свето Богоявление
площад до Часовникова кула
Юни
Юли
С предварителна заявка
Август
С предварителна заявка на a.alexandrova@etar.bg
Септември
Октомври
Ноември
С предварителна заявка
Декември
С предварителна заявка