В света на старопланинската архитектура

Обучителната програма има за цел да популяризира особеностите на старопланинската възрожденска архитектура и съхранените знания и технологии в сферата на традиционното строителство с естествени материали.
През 2016 г. музей „Етър“, в партньорство със Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ получава финансиране по програма „Култура“ на Министерство на културата, за реализирането на проект „В света на старопланинската архитектура“. В рамките на същия е разработена и тествана еднодневна образователна програма с три модула: лекционна част, представяне на интерактивна дигитална експозиция на възрожденска жилищна сграда и практическа работилница. Програмата има за цел да популяризира особеностите на старопланинската възрожденска архитектура и съхранените знания и технологии в сферата на традиционното строителство с естествени материали. В практическия модул акцентът е поставен върху направата на дървени сглобки.
Профилът на хората, които се записват за участие в първото издание на програмата, е изключително разнообразен—от архитекти и строителни инженери, през реставратори и художници, до компютърни специалисти с хоби реновиране на стари къщи. В обучението се включват и трима французи с интерес към българската възрожденска архитектура.

Успешното реализиране на проекта мотивира екипа на музей „Етър“ през 2017 година да разработи двудневна платена образователна програма „В света на старопланинската архитектура“ с участието на гост лектор Арпад Роман от Унгарския музей на открито в град Сентендре. Той е инженер – специалист в опазването на исторически сгради. Второто издание на образователната програмата отново се осъществява в партньорство със сдружение „Мещра“ и е финансово подкрепено от Камарата на архитектите в България. Заниманията са организирани в два модула – лекционен курс с разнообразни теми, посветени на народната архитектура и нейното опазване, и практически занимания с традиционни строителни техники и материали.
Третото издание на образователната програма е тридневно събитие и се реализира отново в партньорство със сдружение „Мещра“ и Камарата на архитектите в България. Интерес към него проявяват много студенти от Висшия институт по архитектура и строителство. Гост лектор в теоретичната част е Дарън Баркър от Англия, който споделя своя опит в опазването и реставрацията на стари къщи. Акцентът в практическия модул е поставен върху работата с камък и по-специално направата на сух градеж.
Четвъртото издание на програмата през 2019 година е изключително успешно, с над 40 участници. По традиция, то отново е организирано в партньорство със сдружение „Мещра“ и Камарата на архитектите в България. В лекционния модул са подбрани разнообразни теми като специално внимание е обърнато на дървото—видове дървесен материал при изграждането на конструкции, третиране и начини на обработка за опазване на дървени елементи. Гост лектор е арх. Дамла Ачар от Турция с презентация за видовете традиционни дървени конструктивни системи в Западна Анадола през XIX век. Работилниците в програмата също са с акцент—практическа работа с дърво.
Темата на петото издание на образователната програма е стълбата. Със специфичните си детайли и варианти на приложение, тя е едно от предизвикателствата в старопланинската възрожденска къща. Изграждане на каменна стълба с техниката суха зидария е фокусът на една от работилниците към програмата.

За онагледяване с примери на видовете традиционни строителни техники, характерни за региона, във формата през 2020 година е включен теренен обход на архитектурни обекти в кв. Етър и с. Потока. Този нов момент в програмата предизвика изключително положителни реакции, дори присъстващите деца разглеждат старите къщи с възторг и искрено любопитство, задавайки множество въпроси. За тях има организиран и детски панел с работилници.

Към основните спонсори се присъединяват Регионалната колегия на КАБ и фирма Рьофикс – България. Представена е ретроспективна изложба за развитието на образователната програма през годините.
Акцент на програмата през 2021 година е традиционния покрив с каменни плочи (тикли) от региона на Централна Стара планина, като той е застъпен и в темите от лекционния панел. Водещ на едноименната работилница е Павел Кунчев – помощник реставратор в музей „Етър". Участниците в програмата имат възможност да работят още по дървена конструкция, представляваща модел на кьошк, модели на стени от възрожденска къща с пълнежи от кирпичени тухли и плет от леска с глина и слама; каменен зид, представящ суха каменна зидария.

Детският панел е надграден с изработване на модел на кучешка колиба. Този елемент от програмата дава възможност на децата да се запознаят с основни умения в строителството с традиционни материали.

В света на старопланинската архитектура, през последните години, трайно се налага като семейна обучителна програма.
* * *