Събитиен календар

Празниците са важни от живота на населението в Централна Стара планина. Затова в музея днес се представят обичаите и обредите на българите в миналото. Всеки месец в „Етър"-а има ден, който е със свободен вход. По-долу на тази страница може да получите пълна информация за събитията, организирани в музея през 2019 година.

Научете още: Експозиция и изложби, Възможности в музея

януари · февруари · март · април · май · юни · юли · август · септември · октомври · ноември · декември
Януари
Вход свободен
Февруари
С предварителна заявка
Вход свободен
Март

С предварителна заявка
Вход свободен
Април
С предварителна заявка
Вход свободен
С предварителна заявка
Май
Вход свободен
Вход свободен
С предварителна заявка
С предварителна заявка
Юни
С предварителна заявка
С предварителна заявка
Юли
С предварителна заявка
Август
С предварителна заявка
Септември
Октомври
Вход свободен
Вход свободен
Ноември
Вход свободен
С предварителна заявка
Декември
С предварителна заявка
Вход свободен
Вход свободен