Документи

Попаднеш ли в музея, можеш да надникнеш в един различен свят—очарователен и примамващо автентичен—това е светът на възрожденските българи. Тук миналото е пренесено през времето и пространството, за да бъде споделено с поколенията и преживяно от посетителите.

Правилник за устройството и дейността · Комуникационна стратегия · Отчети за дейността · Финансови отчети · Годишни бюджети
Правилник за устройството и дейността
Правилник за устройството и дейността на Етнографски музей на открито „Етър“—град Габрово приет с решение 22 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет—Габрово.

Правилник за устройството и дейността на ЕМО „Етър“ (PDF, 4.5MB)
* * *
Комуникационна стратегия
Комуникационна стратегия на Етнографски музей на открито „Етър“ отнасяща се до начините по които се осъществяват комуникациите, които обезпечават дейността на институцията.

Комуникационна стратегия на ЕМО „Етър“ (ZIP, 1.2 MB)
* * *
Отчети за дейността
Отчети за дейността на Етнографски музей на открито „Етър“ обобщаващи акцентите в работата на институцията:

Кратък отчет за дейността на ЕМО „Етър“ през 2017 г. (ZIP, 139 KB)
Кратък отчет за дейността на ЕМО „Етър“ през 2018 г. (ZIP, 701 KB)
* * *
Финансови отчети
Финансови отчети за дейността на Етнографски музей на открито „Етър“:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г. (ZIP, 3.3 MB)
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. (ZIP, 2.1 MB)
Отчет за приходите и разходите за 2018 г. (ZIP, 1.6 MB)
Баланс за 2018 г. (ZIP, 1.5 MB)
* * *
Годишни бюджети
Годишни бюджети на Етнографски музей на открито „Етър“:

Бюджет за 2018 г. (ZIP, 3.9 MB)
Бюджет за 2019 г. (ZIP, 3.6 MB)
* * *