Събитиен календар

януари · февруари · март · април · май · юни · юли · август · септември · октомври · ноември · декември

Архив на събитията през 2019
Архив на събитията през 2020
Архив на събитията през 2021
Архив на събитията през 2022
Архив на събитията през 2023
Международен панаир на традиционните занаяти, 2019
Януари
Църква „Свето Богоявление“
Февруари
За допълнителна информация и заявки: edu@etar.bg
Март
Музеен център
Април
Май
Юни
Детския център на музей „Етър“
Юли
В партньорство с Център за неформално образование и културна дейност АЛОС.
Август
В партньорство със Сдружение МЕЩРА – традиционни знания и занаяти.
Септември
Ноември
В партньорство със Сдружение БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ
Декември
С предварителна заявка