Събитиен календар

Празниците са важни от живота на населението в Централна Стара планина. Затова в музея днес се представят обичаите и обредите на българите в миналото. Всеки месец в „Етър"-а има ден, който е със свободен вход. По-долу на тази страница може да получите пълна информация за събитията, организирани в музея през 2019 година.

Научете още: Експозиция и изложби, Възможности в музея

януари · февруари · март · април · май · юни · юли · август · септември · октомври · ноември · декември
Януари
Над Хлопкарска работилница
Вход свободен
Февруари
Над Хлопкарска работилница
С предварителна заявка
Вход свободен
Март
Над Хлопкарска работилница

С предварителна заявка
Вход свободен
Април
Над Хлопкарска работилница
Конферентна зала в Тера Мол Габрово
Изложбена зала над Хлопкарска работилница
Конферентна зала на музеен хотел Странноприемница
Вход свободен
С предварителна заявка
Май
Над Хлопкарска работилница
Над Шарланджийска работилница
Пред църква
„Св. Богоявление“
Пред църква
„Св. Богоявление“
Шатра до Книгопродавницата и Балканска мандра
Заявяване на участие в Книгопродавницата.
Вход свободен
Над Хлопкарска работилница
Над Хлопкарска работилница
С предварителна заявка
С предварителна заявка
На поляната до хотел „Странноприемница“
Юни
С предварителна заявка
Над Хлопкарска работилница
Вход свободен
Над Хлопкарска работилница
Начало: Кръстник Колчов хан
Начало: шатра до Книгопродавницата
Център "Българка"
Шатра до двусводест мост
Бояджийна
Базар на билкови продукти
Изложбена зала
Юли
Вход свободен
Над Хлопкарска работилница
Изложбена зала
Над Хлопкарска работилница
С предварителна заявка
Изложбени зали над Дърворезбарска работилница
Август
Над Хлопкарска работилница
Изложбена зала
Изложбени зали над Дърворезбарска работилница
Над Хлопкарска работилница
С предварителна заявка
Вход свободен
Септември
Над Хлопкарска работилница
Над Хлопкарска работилница
вход свободен
Октомври
Над Хлопкарска работилница
Вход свободен
Вход свободен
Ноември
Вход свободен
Над Хлопкарска работилница
С предварителна заявка
Декември
Над Хлопкарска работилница
С предварителна заявка
Вход свободен
Вход свободен