Вплетени традиции, 2021 г.
Януари
Църква „Свето Богоявление“
Февруари
С предварителна заявка на l.ivanova@etar.bg
Март
Април
С предварителна заявка на l.ivanova@etar.bg
Център Българка
С предварителна заявка на l.ivanova@etar.bg
Май
Юни
Изложбена зала 3
Юли
С предварителна заявка
Август
С предварителна заявка на a.alexandrova@etar.bg
Септември
Октомври
Ноември
С предварителна заявка
Декември