Проекти

През 2017 година стартираха два важни проекта за Етнографски музей на открито „Етър“. Започна и вече е в ход мащабен проект за нова визуална идентичност и бе проведен архитектурен конкурс, с който започна бъдещото преустройство на хотел „Странноприемницата“.

Визуална идентичност · Архитектурен конкурс
Нова визуална идентичност на Етнографски музей на открито „Етър“
През 2016 година екипът на музея достига до идеята за създаване на нов сайт. В процеса на разработване на заданието се идентифицира нуждата от ново лого и необходимостта от установяване на подходяща цветова гама и шрифтове. Ръководството на ЕМО „Етър“ решава да търси цялостно и системно решение свързано с визуалното идентифициране, както на музея така и на неговите прояви.

През 2017 г. е проведен конкурс за създаване на нова визуална идентичност на ЕМО „Етър“. Неговото организиране и провеждане е поверено на Борил Караиванов, а поканени да участват в конкурса са три от водещите дизайнерски студия в България: FourPlus, ImageContext и Punkt.
Новата идентичност, според нашия екип, трябва да ни прави лесно разпознаваеми, да подчертава ролята ни на пазител и продължител на традициите, да откроява отделните събития, но да я ясно, че те са дело на музея, да внушава приемственост и модерност.
Из интервю на доц. д-р Светла Димитрова пред studiokomplekt
Победител в конкурса става Красен Кръстев, управител на ImageContext – консултантско студио за визуална комуникация. Красен Кръстев завършва Художествената академия в София, специалност Книга и печатна графика през 1997 г. Следват магистратура по графичен дизайн в Бреда, Холандия (2003) и магистратура по шрифт в Кралската академия на изкуствата в Хага (2004). В последствие преподава графичен дизайн и типография в Американския университет в Дубай, ОАЕ.
Имаме динамично лого, добре подбрана цветова палитра, типография, специален кирилски шрифт. Ще ги прилагаме, за да подчертаем архитектурното разнообразие в музея, уникалността на съоръженията, задвижвани с вода, занаятчийските работилници и музейните артефакти, отделните събития от културния ни календар.
Из интервю на доц. д-р Светла Димитрова пред studiokomplekt
Община Габрово превръща процес на създаване на нова визуална идентичност на ЕМО „Етър“ в модел, по който да се развива идентичността на населеното място. Инициативата е част от кампанията „Габрово—Творчески град на занаятите и фолклорните изкуства на ЮНЕСКО“ за развитие на града и музея на открито като притегателни международни центрове за култура и изкуства.
* * *
Архитектурен конкурс „Хотел към музей „Етър“
Хотел „Странноприемницата“ е открит през 1981 година и от тогава не е претърпявал сериозни ремонти. Реалността днес налага необходимостта някои от пространствата му да се превърнат в многофункционални зали за събития и изложби, а част от хотелските стаи да се обособят като места за резидентски програми.
Конкурсът за Хотела на „Етъра“ е част от една цялостна програма за развитие на музея, която ще добави съвременна адекватност към автентичните исторически активи на мястото. Задачата на проектантите—външна обвивка в обхвата на национален паметник на културата и нова функционална програма със съвременно третиране на интериорните пространства.
Арх. Христо Станкушев, член на журито.
Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на най-подходящ за мотивите на конкурса идеен архитектурен проект за преустройство на хотел Странноприемница към Етнографски музей на открито „Етър“.
От един неясен придатък, хотелският модул се превръща в смислово важна част от комплекса за да доизгради визията му.
Арх. Делчо Делчев, член на журито
Организацията на конкурса, както и заданието към него са подготвени от екипа на Urbanistas—платформа за градска култура и проекти. Повече за обхвата на конкурса може да прочетете в сайта на конкурса. Там са качени и всички подадени проекти, както и победителите в конкурса. Класираният на първо място проект получа парична награда на стойност 10 000 лв. и договор за директно възлагане за изработване на технически проект.

Преустройството на хотел „Странноприемница“ дава възможност за подобряване на функционалните връзки в ЕМО „Етър“, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на музея.
* * *