Хотел

РЕМО „Етър“ преустановява предлагането и рекламирането на хотелско настаняване. Това се прави във връзка със Заповед №46 на директора на музея, издадена на основание Заповед №619 на кмета на Община Габрово от 6 април 2020 година.

Запознайте се с пълния текст на Заповед №46.

Хотелът е затворен за неопределен период от време. Предстои цялостна реконструкция, която да запази характерните му особености, като в същото време напълно да го осъвремени и направи конкурентноспособен.
* * *