Регионален етнографски музей на открито Етър

Музеят пази духа на България! Тук традициите са пренесени през времето и пространството, за да бъдат споделени с поколенията и преживяни от посетителите.

Музеен блог
История на музея · Отдели и екип · Майсторите на музея · Проекти · Награди · Летопис · Авторска картотека · Партньори · Издания
Бъдете информирани за всички актуални прояви и дейности, текущи проекти и новости в развитието на музея.
Творчески преживявания · Тематични разходки · Образователни програми и инициативи · Конкурси · В помощ на учебната програма
Бъдете информирани за всички инициативи на музея. Те ви помагат, всеки път по нов начин, да изживявате приказката „Етър".
Музей „Етър“ създава вашите незабравими спомени! Планирайте вашето посещение!
Водни съоръжения · Занаятчийска чаршия · Други архитектурни обекти и съоръжения · Поминък и занаяти · Изложби