В света на старопланинската архитектура

Обучителната програма има за цел да популяризира особеностите на старопланинската възрожденска архитектура и съхранените знания и технологии в сферата на традиционното строителство с естествени материали.
През 2016 г. музей „Етър“, в партньорство със Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ получава финансиране по програма „Култура“ на Министерство на културата, за реализирането на проект „В света на старопланинската архитектура“. В рамките на същия е разработена и тествана еднодневна образователна програма с три модула: лекционна част, представяне на интерактивна дигитална експозиция на възрожденска жилищна сграда и практическа работилница. Програмата има за цел да популяризира особеностите на старопланинската възрожденска архитектура и съхранените знания и технологии в сферата на традиционното строителство с естествени материали. В практическия модул акцентът е поставен върху направата на дървени сглобки.
Профилът на хората, които се записват за участие в първото издание на програмата, е изключително разнообразен—от архитекти и строителни инженери, през реставратори и художници, до компютърни специалисти с хоби реновиране на стари къщи. В обучението се включват и трима французи с интерес към българската възрожденска архитектура.

Успешното реализиране на проекта мотивира екипа на музей „Етър“ през 2017 година да разработи двудневна платена образователна програма „В света на старопланинската архитектура“ с участието на гост лектор Арпад Роман от Унгарския музей на открито в град Сентендре. Той е инженер – специалист в опазването на исторически сгради. Второто издание на образователната програмата отново се осъществява в партньорство със сдружение „Мещра“ и е финансово подкрепено от Камарата на архитектите в България. Заниманията са организирани в два модула – лекционен курс с разнообразни теми, посветени на народната архитектура и нейното опазване, и практически занимания с традиционни строителни техники и материали.
Третото издание на образователната програма е тридневно събитие и се реализира отново в партньорство със сдружение „Мещра“ и Камарата на архитектите в България. Интерес към него проявяват много студенти от Висшия институт по архитектура и строителство. Гост лектор в теоретичната част е Дарън Баркър от Англия, който споделя своя опит в опазването и реставрацията на стари къщи. Акцентът в практическия модул е поставен върху работата с камък и по-специално направата на сух градеж.
Четвъртото издание на програмата през 2019 година е изключително успешно, с над 40 участници. По традиция, то отново е организирано в партньорство със сдружение „Мещра“ и Камарата на архитектите в България. В лекционния модул са подбрани разнообразни теми като специално внимание е обърнато на дървото—видове дървесен материал при изграждането на конструкции, третиране и начини на обработка за опазване на дървени елементи. Гост лектор е арх. Дамла Ачар от Турция с презентация за видовете традиционни дървени конструктивни системи в Западна Анадола през XIX век. Работилниците в програмата също са с акцент—практическа работа с дърво.
Темата на петото издание на образователната програма е стълбата. Със специфичните си детайли и варианти на приложение, тя е едно от предизвикателствата в старопланинската възрожденска къща. Изграждане на каменна стълба с техниката суха зидария е фокусът на една от работилниците към програмата.

За онагледяване с примери на видовете традиционни строителни техники, характерни за региона, във формата през 2020 година е включен теренен обход на архитектурни обекти в кв. Етър и с. Потока. Този нов момент в програмата предизвика изключително положителни реакции, дори присъстващите деца разглеждат старите къщи с възторг и искрено любопитство, задавайки множество въпроси. За тях има организиран и детски панел с работилници.

Към основните спонсори се присъединяват Регионалната колегия на КАБ и фирма Рьофикс – България. Представена е ретроспективна изложба за развитието на образователната програма през годините.
Акцент на програмата през 2021 година е традиционния покрив с каменни плочи (тикли) от региона на Централна Стара планина, като той е застъпен и в темите от лекционния панел. Водещ на едноименната работилница е Павел Кунчев – помощник реставратор в музей Етър. Участниците в програмата имат възможност да работят още по дървена конструкция, представляваща модел на кьошк, модели на стени от възрожденска къща с пълнежи от кирпичени тухли и плет от леска с глина и слама; каменен зид, представящ суха каменна зидария.

Детският панел е надграден с изработване на модел на кучешка колиба. Този елемент от програмата дава възможност на децата да се запознаят с основни умения в строителството с традиционни материали.

В света на старопланинската архитектура, през последните години, трайно се налага като семейна обучителна програма.
През 2022 година темата на изданието е Дворът и градината. Програмата отново включва както практически занимания, така и различни лекции с акцент върху организацията на традиционния двор.

Работилниците са тематични:
Огради и подпорни стени от суха каменна зидария, с водещ Христо Тоцев;
Дървени градински мебели и сглобки, с водещ Стефан Парисов;
Плочник – дворна настилка с каменни плочи, с водещ Павел Кунчев.

В детския панел се включват 9 деца, които освен, че преминават обучение в традиционно строителство, имат възможност да си изработят и дървени кашпи.
Нов живот за старата къща е темата на програмата през 2023 година. Осмото издание на В света на старопланинската архитектура се осъществява с подкрепата на фирмите Рьофикс и Мултиимпекс. В обучителния процес се включват повече от 40 човека, като голям процент от тях участват в програмата за пореден път. Велизар Блъсков, например, толкова е усъвършенствал уменията си в направата на суха каменна зидария, че по предложение на майстор Христо Тоцев, получава документ – Уверително за калфа и вече е сред официалните обучители в програма.

За поредна година възможността да ходят на лов за материали в природата се приема много добре както от възрастните, така и от децата.
Голям интерес предизвикват някои от лекциите, включени в програмата:
  • Техники за реновиране на старата къща – основи, видове на арх. Варвара Вълчанова
  • Предизвикателства при реставриране на възрожденски къщи. Подобряване на жилищната среда на арх. Румен Джагаров и
  • Оценка на състояние, намеси и избор на концепция. Начини за възстановяване на мазилки на инж. Даниел Трънков
Все повече съвременните хора се обръщат към природата в стремежа си да живеят здравословно. Материалите, от които са изработени жилищата ни, безспорно са един от основните фактори за постигане на благоприятна жизнена среда. Това и причината тази година в образователната програма В света на старопланинската архитектура да бъдат включени презентации, с демонстрации на терен, на строителни материали от висококачествена троянска глина и такива за възстановяване на исторически мазилки.
По време на практическите работилници участниците работиха по:
  • Каменен зид, представляващ суха каменна зидария без спояващо вещество, характерен за българската традиционна архитектура;
  • Дървени капаци за прозорци, изработени от иглолистна дървесина, обработени и запечатани с финишно покритие;
  • Изграждане на модел на стена с техника пълзящ кофраж, подбор и подготовка на материали и омесване на кирпичена смес за пълнежи и тухли.
* * *