В помощ на учебната програма

В помощ на учителите и за да могат учениците по-лесно и по достъпен начин да усвоят темите за Българското възраждане, изкуството и архитектурата през този период, традиционните празници и обичаи, народното творчество и занаяти, подготвихме тематични уроци, съобразени с учебните програми на Министерството на образованието и науката.
Представяне на Детски пътеводител с интерактивно приложение
Празници и обичаи в Република България
Запознаване с празници и обичаи, свързани с българските народни традиции – Коледа, Нова година, Първи март, Лазаровден, Великден, Гергьовден и др. Урокът е подходящ за ученици между 1 и 5 клас.
Сватбена обредност в българските земи
Запознаване със сватбената обредност на различните етноси. Представяне на етническото и етнографско разнообразие в българските земи и богатството във фолклора чрез предаване на отделни моменти от сватбената обредност, характерни за различни етноси.
Урокът е подходящ за ученици между 5 и 10 клас.
Народно творчество и занаяти
Запознаване с традиционните занаяти, характерни за Габрово и региона. Представяне на народни носии и обредни предмети от фонда на музей „Етър“.
Урокът е подходящ за ученици между 3 и 5 клас.
Народни вярвания
Запознаване с народните вярвания и обреди. Разучаване на благопожелания, наричания и песни, характерни за обичаи от българския празничен календар (Сурвакане, Коледуване, Лазаруване и др.)
Урокът е подходящ за ученици между 2 и 4 клас.
Българското общество през Възраждането
Етърската чаршия—умален модел на Габрово през Възраждането (ХVІІІ – ХІХ в.)—характерна архитектура, основни занаяти и бит на балканджията.
Урокът е подходящ за ученици между 2 и 4 клас.
Музейните потайности
Изнесен урок за популяризиране дейността на музея. Урокът включва разходка из музейните експозиции и беседа, която запознава учениците с основни понятия и дейности—какво е музей, кой работи в него, какво е експонат, къде и как се съхраняват експонатите.
Урокът е подходящ за ученици между 4 и 8 клас.
Силата на водата
Запознаване с техническите съоръжения, задвижвани с вода в Регионален етнографски музей на открито „Етър“.
За допълнителна информация и заявки търсете Кремена Петрова, музеен педагог – edu@etar.bg и 088 356-95-83.
* * *