Събития по заявка

Музей „Етър“ създава вашите незабравими спомени! Научете повече за нашите творчески провокации към вас! Позволете си да изживеете приказката „Етър“ по различен начин!
Сватба в музея, 2019 г.
Семейни тържества
Регионален етнографски музей на открито „Етър“ предоставя пространства за провеждане на българска традиционна сватба. При желание от страна на младоженците или техни роднини, специалистите в музея могат да съдействат с методическа помощ за организирането и провеждането по автентичен начин на отделни моменти от традиционната сватбена обредност: „засевки“, „извеждане на булка“, „приготвяне на сватбено знаме“ и др.
Цени за наем на площи:
— Провеждане на ритуали и тържества на територията на музея—72 лв./час.

За допълнителна информация и заявки търсете Светлозар Тодоров, ръководител отдел Културен мениджмънт088 586-59-66
* * *