Партньори и приятели

Музей „Етър" поддържа активно широка партньорска мрежа с международни, национални, регионални и местни организации. Член е на Международния съвет на музеите и Европейската асоциация на музеите на открито AEOM. Повече информация за мрежата от партньори и приятели на музея може да получите в този раздел от страницата.
През 2017 г. Етнографски музей на открито „Етър“ стана член на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите. Организацията, известна като ИКОМ (ICOM—International Council of Museums), представлява световната общност и събира 172 комитета, 35 000 члена и 20 000 музея. Мисията на ИКОМ включва: борба с нелегалния трафик на културни ценности, популяризиране на културата и знанието, защита на движимото и недвижимо културно наследство. На последното отчетно събрание на Българския национален комитет на ИКОМ, доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър“, бе избрана за член на Управителния съвет на организацията.

През 2016-та доц. д-р Светла Димитрова поднови контактите между ЕМО „Етър“ и Европейската асоциация на музеите на открито AEOM (Association of European Open-air Museums). До лятото на 2017 година членствата в нея са само индивидуални, но на 28-та среща на организацията в Бирмингам, се гласува промяна в Устава, чрез която стават възможни институционалните членства. Така Етнографски музей на открито „Етър“ вече е част от Европейската асоциация на музеите на открито.

Етнографския музей на открито „Етър“ участва активно в подготвяне кандидатурата на град Габрово за включване в Мрежата от творческите градове на ЮНЕСКО (Организацията на обединените нации за образование, наука и култура). Проектът е подаден от Община Габрово, но получи подкрепа от Националната занаятчийска камара, Съюза на българските музикални и танцови дейци и от Националната комисия на България за ЮНЕСКО. На Генералната конференция на 39-та сесия на ЮНЕСКО (30 октомври – 14 ноември 2017 г.) в Париж град Габрово бе избран от ЮНЕСКО за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство.

През годините музеят е получавал многократно финансова подкрепа за свои проекти от Министерство на културата. Чрез последния проект—„Как се вади шарлан“, ЕМО „Етър“ успя да преустрои и подобри визуалния разказ в една от своите постоянни експозиции Шарланджийската работилница. През 2016 година Министерството отпусна средства и за реализирането на една от образователните програми на музея „В света на старопланинската възрожденска архитектура“.

Етнографския музей на открито „Етър“ е член на Асоциация „Луди млади“, чиято цел е да подпомага опазването, развитието и популяризирането на народните и художествените занаяти и националните традиции и култура, както и да съдейства за тяхното социализиране.

Кадри от ЕМО „Етър“ могат да се видят в iLoveBulgaria—официалната интерактивна платформа на България, разработена съвместно с Министерство на туризма. Основната идея на платформата е да развива различните видове туризъм в България и да популяризира забележителности в страната на ниво град, област, държава както сред местното население, така и пред гостите и посетителите на страната ни.

Етнографски музей на открито „Етър“ многократно е удостояван със „Сертификат за отличие“ от най-големия туристически сайт TripAdvisor. Наградата се връчва на фирми и институции, които предлагат услуги и атракциони за отлично гостоприемство и за тях има много добри отзиви от посетители.

През 2017 г. Етнографски музей на открито „Етър“ се присъедини към партньорската мрежа на Фондация за творчество и занаятчийство „Микеланджело“. Това е международна организация с нестопанска цел, която се стреми да стимулира и популяризира творчеството и майсторския подход при изработката на различни изделия. ЕМО „Етър“ не само е единствената българска организация в тази мрежа, но до момента и единствен музей в нея.

Регионален ресурсен център за култура „Фабриката“ е дългогодишен партньор на ЕМО „Етър“ в реализирането на различни проекти в областта на занаятите и дизайна. Част от съвместните инициативи на институцията и неправителствената организация са: „Европейска мрежа за занаяти и дизайн“, „Занаятчийското обучение като втори шанс—Chance It“, обособяване на АртЗона в рамките на Международния панаир на традиционните занаяти и др.

През лятото на 2015 година Център за неформално образование и културна дейност АЛОС и Етнографски музей на открито „Етър“ организираха първото издание на Арт симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС. Симпозиумът търси пресечна точка между природните дадености на габровския регион, местни традиции, свързани с използване на силата на водата и съвременните художествени форми. Главният фокус пада върху реката, като източник на живот и препитание. През август 2017 се проведе второто издание на КЕВИС, в което взеха участие артисти от различни поколения—преподаватели и студенти от катедра „Визуални изкуства“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Център за неформално образование и културна дейност АЛОС беше съорганизатор и на първата младежка секция към Майсторската надпревара в ЕМО „Етър“ през 2017 година.

През 2013 година благодарение финансовата подкрепа на „Америка за България“ в Етнографски музей на открито „Етър“ отваря врати Музеен детски център. В него децата имат възможност да се запознаят и да се обучат в различни занаяти и домашни дейности на принципа „учене чрез опита“, и да се запознаят с народните традиции и занаяти, които ще ги ангажират в продължение на часове.

Сдружение „Деветашко плато“, съвместно с техни чуждестранни партньори, има разработени няколко проекти за млади хора, които идват в България да усвоят местни занаяти и традиции. Етнографски музей на открито „Етър“ присъства трайно в програмите на групите. Сдружение „Деветашко плато“ е неправителствена организация със седалище в Летница. Дейностите на сдружението са насочени към опазване на природните и културни богатства на района, традициите, наследството, както и развитието на Деветашкото плато като привлекателно място за живеене, бизнес, туризъм и свободно време.

Партньорството между ЕМО „Етър“ и Сдружение „Мещра—традиционни знания и занаяти“ започва през 2016 година. Двете организации вече имат реализирани съвместно две издания на образователната програма „В света на старопланинската архитектура“. Тя включва лекционен модул и практически работилници. Пилотното издание през 2016 година е еднодневно събитие, но още през следващата година вече е разработена тридневна програма с разнообразни дейности. Сдружение „Мещра—традиционни знания и занаяти“ извършва: опазване на културното и природно наследство; изследване и документиране на наследството; организиране и осъществяване на практически занимания с традиционни строителни материали и техники, както и открити събития за популяризиране на традиционните бит и култура.

Етнографски музей на открито „Етър“ и Регионално сдружение на общините „Централна стара планина“ вече четири години работят в партньорство за реализиране на събитие „Европейски дни на художествените занаяти“.

През 2017 година в Етнографски музей на открито „Етър“ се проведе Първият национален панаир на музейните сувенири. В рамките на събитието, в партньорство със SmartFabLab (лаборатория за дигитално производство), се реализира творческа работилница по дизайн-мислене. В рамките на панаира бе представена и изложбата „София за вкъщи“ на Студио „Комплект“, която представя осем прототипи на сувенири за столицата. Идеята на създателите й е чрез нея да зададат нови подходи в комуникацията с различни публики. „София за вкъщи“ променя възприятието за идентичност на българските сувенири и разширява представата за тях чрез нови дизайн обекти.

Етнографски музей на открито „Етър“ поддържа дългогодишни партньорски отношения със следните музеи на открито:
* * *