Авторска картотека

През годините в музей „Етър“ работят експерти, чиито изследвания са публикувани в редица издания. Част от написаното е плод на проучвания, реализирани в периоди, когато авторите са част от екипите на други институции. Това им дава допълнителна стойност, тъй като те успешно са привлечени да работят със своя потенциал за музей „Етър“. В картотеката може да се направи справка за трудовете на личности, които са преустановили своя професионален път. Тяхното присъствие в картотеката е част от научното богатство, съхранено през годините в музея. Картотеката не е в окончателен вариант и се актуализирана.
* * *