СТОЛИЧНИ УЧЕНИЦИ НА ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ЕТЪР
Виртуална разходка в музей „Етър" направиха ученици от 7 а, б, в, г и д класове на столичното 19 Средно училище „Елин Пелин". Преподавателката по изобразително изкуство Мария Вражилска разказа, че възпитаниците й получили задачата да се запознаят с единствения по рода си музей на Балканския полуостров и да разкажат за съхранените в него недвижими културни ценности – къщи, дюкяни, водни съоръжения.

От думите на Мария Вражилска става ясно, че на учениците е била поставена задачата в презентационна форма да разкажат за обект, който най-много ги е впечатлил.
Сакова къща, воденицата долапкиня, табаханата, гайтанджийската одая, църквата „Свето Богоявление" с училище, валявицата – тези недвижими културни ценности определено са предизвикали интерес сред учениците от столичното училище.

Екипът на РЕМО „Етър" смята да развие контактите си със СУ „Елин Пелин" – София, използвайки възможностите, които дават обучителните програми на музея.

Виртуална разходка

Експозиция и изложби в музея
* * *