Национален фолклорен конкурс Обредна трапеза

Мисията на Конкурса е да поддържа устойчив интереса на обществото към традиционното фолклорно изкуство в разновидностите песни, танци, обреди.
Програма
Възстановки на традиционни обреди и обичаи
Национален фолклорен конкурс „Обредна трапеза“ дава възможност за сценична изява на непрофесионални фолклорни групи и състави.

Мисията му е да поддържа устойчив интереса на обществото към традиционното фолклорно изкуство в разновидностите песни, танци, обреди.

Конкурсът се организира от Община Габрово и РЕМО „Етър“, с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
* * *