Актуална информация

Новините през май

Действащите водни съоръжения са гордостта на музея. Те са оригинални и се използват за плетене на гайтан, мелене на зърно, обработване на дърво, метал, вълна и тъкани. Запазена е цяла система от канали и механизми, чрез които се задвижват водните колела.

Бичкиджийница · Валявици · Воденица Долапкиня · Воденица Караджейка · Гайтанджийска одая · Струг за бъклици · Струг за гаванки, танури и солници · Тепавица · Точило
Ако можете да тъчете;
или да плетете;
или да бродирате;
или да изработвате изделия от плъсти;
или практикувате други видове домашни занятия, станете наемател на работилница в музей „Етър“ и сами продавайте изделията си.

През последните години, в нормална за посещения обстановка, туристите в музея надхвърлят 200 000. Това са предимно българи, които имат интерес към съхранената родна традиция. Значителен е броят и на чужденците, които преминават през отделните музейни обекти. Те също са Ваши потенциални клиенти.

Ако сте находчиви, комуникативни и талантливи, успехът е с Вас. Музей „Етър" предлага сериозен туристопоток и неповторима обстановка. Помислете, на колко места в България могат да Ви гарантират всичко това?

Повече информация, която може да Ви бъде полезна!

През 2019 г. е отчетен нов връх на българските граждани, посетили музей „Етър". От регистрираните 226 070 туристи, 196 629 са българите – с близо 18 000 повече от 2018 г. От музея за трета поредна година се правят анкети сред посетителите. Според Светлозар Тодоров, ръководител на отдела „Работа с публики", интересен факт е, че 30% от анкетираните посочват, че живеят постоянно извън страната. С най-висока посещаемост през сезона са месеците август и септември. Най-често музеят посещават хората на възраст 19-35 години – 31%. На второ място са представителите на възрастовата група 36-50 години – 23.6%, на трето – посетителите на възраст до 18 години – 16%, следват тези на възраст 51-60, общо 14.9% и групата посетители над 60 години – 13.5%.


Ако искате да наемете Работилницата за домашни занятия в РЕМО „Етър", включете се в обявения от директора на институцията конкурс, който ще се проведе от 13:00 ч. на 08.06.2020 г. в Лоби бара на хотел „Странноприемница" към музея. Обектът се отдава под наем за пет години, а общата му полезна площ е 22,17 кв. м. Началната конкурсна цена е 158 лв. (без включен ДДС).

Конкурсната документация се закупува от 22.05.2020 г. до 16:00 часа на 05.06.2020 г.
Цената на документите за участие в конкурса – 48.00 лв. (с включен ДДС), се заплаща по сметка на РЕМО „Етър": IBAN: BG34STSA93003110025700, BIC STSABGSF при „Банка ДСК" ЕАД – ФЦ – Габрово.

Оглед на обекта може да направите през всеки работен ден, в часовия пояс 09:00-16:00, до крайният срок за закупуване на документи.

За допълнителна информация телефонът е 066 801 830.
Достигнете до 200 000 потенциални клиенти
* * *

Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО се мобилизира срещу Covid-19

18.05.2020, 14:42
Официалният сайта на Мрежата от творчески градове към ЮНЕСКО публикува информация с какви инициативи членовете й реагират в условията на пандемия.

Под общо заглавие „Мрежата от творчески градове се мобилизира срещу Covid-19“ са разказани дейностите на различни институции за опазване и популяризиране на културното наследство. Регионален етнографски музей „Етър“, Националният музей на образованието и Регионален исторически музей – Габрово са примерите, с които е представена България.

„Знаете ли, че Габрово (България), град на занаятите и народното изкуство на ЮНЕСКО, мобилизира своите музеи, за да осигури на жителите дигитален достъп до различни колекции на изкуства, архиви и оригинални изложби?

Поредица от инициативи на различни институции допринесоха за популяризиране и по-добро оценяване на културното наследство на града, както и на майсторството на техните занаятчии.

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ е водещ участник в популяризирането на занаятите на Габрово. Едно от основните организирани събития е ежегодният Международен панаир на занаятите, който насърчава майстори от цялата страна и чужбина да показват своите произведения и да обменят умения, свързани с традиционните знания. За да позволи достъп на хората да изследват съхранената в музея култура по време на продължаващата пандемия, от „Етър“ дадоха възможност за виртуални посещения с изображения на 360-градусови снимки. Представени са традиционни съоръжения, базирани на хидроенергия, и други архитектурни обекти.

Виртуална разходка


Националният музей на образованието, разположен в центъра на града, в допълнение осигурява достъп до повече от 200 000 документи, снимки и материали от неговите цифрови архиви, свързани с образователни произведения от десети век до наши дни.

С виртуалния достъп до Регионалния исторически музей жителите могат да се потопят в многобройни изследователски материали и да получат ключова информация за минали исторически събития и инициативи. От 25 март РИМ – Габрово показа нова онлайн изложба, озаглавена „Извезано от габровката“, първа част от цикъла „Сътворено от ръката на габровката". Посветен на 160-та годишнина от обявяването на Габрово за град, изложбата допълнително подчертава местното материално културно наследство и приемането на населеното място в мрежата на през 2017 г.

В такива времена, с инициативите си, от Габрово потвърждават своята подкрепа за културните и творчески индустрии, използват своя потенциал, като ключов фактор за подобряване на местната и регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.“

CREATIVE CITIES NETWORK MOBILIZED AGAINST COVID-19
* * *