Добра среща, добри наплати

Поредица от събития в музей „Етър“ през юли и август, даващи възможност на майстори от цялата страна да представят своите занаяти чрез демонстрации на традиционни техники за обработка на материалите и продажба на авторски си изделия. Инициативата надгражда реализираната през летния сезон на 2020 година идеята за провеждане на тематични уикенди „Музейни бивалици и небивалици“. През 2021 година проявите са в подкрепа на занаятчии от цялата страна и целят утвърждаване на музей „Етър“ като място за среща на майстори на традиционни занаяти с тяхната публика.