„Българският код за вкусно" – най-новото издание на музея
Книгата съдържа информация за храната и храненето на балканджиите в миналото, за особеностите на трапезата в делник и празник. В нея ще намерите 199 рецепти – записани, съхранени и представени на кулинарни фестивали и конкурси.

Основен принос за настоящото издание има етнографът Величка Илиева, дългогодишен изследовател и пазител на българските традиции.

Прочетете безплатно книгата
* * *