Летопис 1961–1969

Идеята за създаването на музей „Етър“ принадлежи на габровеца Лазар Донков. Това е неговата мечта, вградена в камък и дърво. Изграждането на архитектурния комплекс от сгради започва през 1963 г. с реставрация на съществуващите по поречието на река Сивек (приток на Янтра) воденица-караджейка, валявица и тепавица. Към тях от села в околностите са пренесени ножарска работилница и воденица-долапкиня.
На заседание на 27 юни 1961 г. на бюрата на Окръжен и Градски комитет на БКП и Изпълкомите на Окръжен и Градски народен съвет се взема решение за създаване на Общинско мероприятие—Етнографски музей „Етър“.
Записан в търговски регистър на Окръжен съд—Протокол 16/27.06.1961 г.
1963 година
23 април—с решение на ОК на БКП и ИК на ОНС-Габрово започва изграждането на Етнографски парк-музей край с. Етъра по идея, проект и ръководство на Лазар Донков със седем души строители към „Културстрой-ИПК“, град Велико Търново. Строителството на музея започва като филиал на Окръжен музей в град Габрово.

През същата година се извършва реставрация на Партенева тепавица, строена около средата на ХІХ век; Бойченска воденица-караджейка, строена през 1780 г.; пренасяне на Ножарската работилница на Метю Иванов от село Нова махала от началото на ХІХ век; изграждане на Долапкиня-воденица от село Делиджеци, строена през 1874 г.
1964 година
Организира се строителна бригада с ръководител Иван Венков от село Любов.

Започва изграждането на Струг за гаванки от село Къшлите, построен в края на ХVІІІ век, Механично точило, от първата половина на ХІХ век от местността „Гарванов камък“, край Габрово, Гайтанджийска одая от местността „Тепавиците“ от втората половина на ХІХ век и Бояджийна.

7 септември—официално се открива музеят. Слово произнася Иван Иванов, председател на ОНС и Ганка Рибарева, директор на Окръжен музей в Габрово.

16 септември—Лазар Донков е назначен за уредник-завеждащ музей.

Посетители—12 000 души.
1965 година
От началото на месец януари за уредник е назначена Ганка Рибарева, която работи до 1969 г.

Първата канцелария на музея се намира в Гайтанджийска одая.

Извършва се корекция на коритото на река Сивек. Полагат се основите на Балканската талпена къща, прототип на къща от село Етъра.

На струга за гаванки работи бай Петко Гаджев, усмихнат и с дяволити очи балканджия.

Посетители—72 009.
1966 година
01 октомври 1965 г. Етнографски парк-музей „Етър“ е обособен в самостоятелен институт с директор Лазар Донков.
През пролетта започва строителство на Бичкиджийница, на Струг за бъклици.

19 ноември—открита е Възрожденска механа с управител Иван Топалов.

1 октомври—музеят е посетен от Тодор Живков, първи секретар на ЦК на БКП. „Този нов тип музей ще предизвика революция в музейното дело не само у нас, но и в чужбина“. Общият брой служители в музея—11.

Посетители—126 000
1968 година
През годината завършва изграждането на Табахана, Грънчарска и Куюмджийска работилници.

Изграждането на Чаршията продължава с Бакърджийската работилница, Мотковото кафене и Шекерджийската работилница.

В музея вече работят 26 служители. Работа започват Данаил Иванов (ножар), Анна Станчева (уредник), Димитринка Илиева (щанд за сувенири).

Посетители—182 970
1969 година
Започва строителството на къщата близнак от с.Лесичарка (папукчийска и мутафчийска работилници) и на къщата на Петър Сака, строена около 1850 г. в Габрово.

24 юли—музеят е посетен от Тодор Живков—първи секретар на ЦК на БКП.

Посетители—212 000
* * *