Културен календар

Попаднеш ли в музея, можеш да надникнеш в един различен свят—очарователен и примамващо автентичен—това е светът на възрожденските българи. Тук миналото е пренесено през времето и пространството, за да бъде споделено с поколенията и преживяно от посетителите.

януари · февруари · март · април · май · юни · юли · август · септември · октомври · ноември · декември
Януари
Вход свободен
Февруари
С предварителна заявка
Вход свободен
Март

С предварителна заявка
Вход свободен
Април
С предварителна заявка
Вход свободен
С предварителна заявка
Май
Вход свободен
Вход свободен
С предварителна заявка
С предварителна заявка
Юни
С предварителна заявка
С предварителна заявка
Юли
С предварителна заявка
Август
С предварителна заявка
Септември
Октомври
Вход свободен
Вход свободен
Ноември
Вход свободен
С предварителна заявка
Декември
С предварителна заявка
Вход свободен
Вход свободен