Други възможности

Да се потопиш в света на възрожденските българи, запазен в „Етър“-а като важна част от материалното и нематериално културно наследство на предците ни.

Фолклорни програми · В помощ на учебната програма
Освен традиционните музейни дейности, научноизследователска дейност в областта на историята и етнологията, провеждане на научни форуми, участие в теренни проучвания, екипът на Етнографски музей на открито „Етър“ организира и множество възстановки, демонстрации, празници и фестивали, подготвя и реализира образователни програми. Те са част от Културния календар на музея.
* * *
Фолклорни програми
Организиране на фолклорни програми за туристи с участието на любителски и професионални танцови състави.

Представяне на тематични възстановки или демонстрации на домашни занятия:
— замесване и украса на обредни хлябове;
— пушене и сушене на сливи;
— биене на масло;
— мелене на брашно.

Няколкодневни индивидуални обучителни програми в неактивния туристически сезон за следните занаяти:
— сарачество;
— иконопис;
— кожухарство;
— хлопкарство;
— мутафчийство;
— гайтанджийство;
— грънчарство;
— дърворезбарство;
— дървостругарство;
— изработване на музикални инструменти.

Всички обучения включват запознаване със спецификата на занаята, някои основни техники и материали, както и с етапите в изработването на едно конкретно предварително избрано изделие. За всяко обучение се изготвя индивидуална ценова оферта след получена заявка. Ценообразуването зависи от продължителността, периода на провеждане (активен или неактивен туристически сезон) и броя на участниците.
Екипът на музея се ангажира с реализирането на обученията само след предварително подписан договор и най-малко 20 дни преди началото.
Допълнителна информация и заявки на 088 586-59-66.
* * *
В помощ на учебната програма
В помощ на учителите и за да могат учениците по-лесно и по достъпен начин да усвоят темите за Българското възраждане, изкуството и архитектурата през този период, традиционните празници и обичаи, народното творчество и занаяти, подготвихме образователни програми, съобразени с учебните програми на МОН.
За допълнителна информация и заявки търсете Любомира Иванова, музеен педагог на l.ivanova@etar.bg и 088 477-24-15!
Празници и обичаи в Република България
Запознаване с празници и обичаи свързани с българските народни традиции (Коледа, Нова година, Първи март, Лазаровден, Великден, Гергьовден и др.)
Народни вярвания
Запознаване с народните вярвания и обреди. Разучаване на благопожелания, наричания и песни, характерни за обичаи от българския празничен календар (сурвакане, коледуване, лазаруване и др.).
Българското общество—единство в многообразието
Сватбената обредност на различните етноси. Представяне на етническото и етнографско разнообразие в българските земи и богатството във фолклора, чрез предаване на отделни моменти от сватбената обредност, характерни за различни етноси.(снимков материал от Балкански фолклорен фестивал „Сватбата—единство и многообразие“, реализиран в ЕМО „Етър“ от 2008–2015 г.)
Българското общество през Възраждането
Етърската чаршия – умален модел на Габрово през Възраждането ХVІІІ-ХІХ в.—характерна архитектура, основни занаяти и бит на балканджията.
Народно творчество и занаяти
Запознаване с традиционните занаяти, характерни за Габрово и региона. Представяне на народни носии и обредни предмети от фонда на ЕМО „Етър“.
Музейните потайности
Изнесен урок за популяризиране дейността на музея. Урокът включва разходка из музейните експозиции и беседа, запознаваща учениците какво е музей, кой работи в него, какво е експонат, къде и как се съхраняват експонатите.
Силата на водата
Запознаване с техническите съоръжения, задвижвани с вода в Етнографски музей на открито „Етър“.
* * *