Летопис 1970–1979

Идеята за създаването на музей „Етър“ принадлежи на габровеца Лазар Донков. Това е неговата мечта, вградена в камък и дърво. Изграждането на архитектурния комплекс от сгради започва през 1963 г. с реставрация на съществуващите по поречието на река Сивек (приток на Янтра) воденица-караджейка, валявица и тепавица. Към тях от села в околностите са пренесени ножарска работилница и воденица-долапкиня.
1970 година
Започва строителството на къщата от с. Батошево (кожухарска работилница и домашно тъкачество), на къщата от с. Нова махала (хлопкарска работилница) и Шарланджийницата на Йонко Колчев от Габрово. През месец юли е завършено изграждането на Саковата къща.

В музея работят следните майстори: Стефан Йовчев—златар; Иван Даскалов—грънчар (от 01 април започва работа Виолета Керемедчиева), Стефан Йонков—бакърджия; Георги Дамянов—шекерджия; Иван Киров—мутафчия; Станчо Галов—папукчия; Тотка Генчева—кафеджийка.

Посетители—235 000

Музеен фонд—19 231
1971 година
Започва изграждането на самарджийската къща от с. Тумбалово (днес работилница за народни музикални инструменти).

За личен принос в изграждането на Етнографски парк-музей „Етър“ на Лазар Донков е присъдено званието „Заслужил деятел на културата.“

24 декември—със заповед на Министерството на културата музеят е обявен за паметник на културата, категория—национална. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, брой 101.
1972 година
Започва строителството на къщата на Симеон Ножаров (през годините е била бъчварска, абаджийска и дърворезбарска работилница) и къщата от с. Гачевци (каруцарска работилница).

В музея работи постоянна строителна бригада от следните майстори: Иван Венков—бригадир от село Любово; Димитър Ганев от село Бойчетата; Досю Казанджиев, Петър Цвятков, Колю Коев, Георги Георгиев, Еким Богданов, Коста Атанасов от село Любово; Иван Пеев от село Негенци; Колю Петров от село Бойчетата; Баю Милчев от село Страшка река.

Посетители—254 790

Музеен фонд—20 280
1973 година
Честват се 10 години от изграждането на „Етър“. В брой 47 от 18 април 1973 г. във вестник „Балканско знаме“ е отделена юбилейна страница.

Подписан е договор за съвместна работа между музея и VІ основно у-ще „Митко Палаузов“. Сформират се първите кръжоци по керамика, бакърджийство и тъкачество.

Посетители—280 227
1974 година
Започва изграждането на Кръстникколчовия хан.

Лазар Донков е удостоен със звание „Лауреат на Димитровска награда“.

Посетители—307 649
* * *